ศุภกัลป์ วงศ์คำปัน (ตั้ม)

  • จบปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2542
  • Graphic Designer / Asia Home Hongkong
  • ก่อตั้ง DONOT6_STUDIO Co.,Ltd. รับออกแเบบเว็บไซต์และถ่ายภาพโฆษณา
  • อาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์พิเศษ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วิทยากรพิเศษ Canon Marketing Thailand
  • รางวัลเหรียญทองแดง ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน 2 ปี
  • ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน Canon Photo Clinic Japan 2016
  • ภาพเข้ารอบระดับ Commended งาน Sony World Photography Awards 2018 และได้ร่วมแสดงงานใน Exhibition at Somerset House, London


รางวัลประกวดถ่ายภาพจากสถาบันต่างๆ


2562 กันยายน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” โดย Dunlopillo
     
2562 พฤษภาคม   รางวัลดีเด่น โครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ (ภาพถ่ายจากฟิล์มขาว-ดำ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2562 มกราคม   HONORABLE MENTIONS The 15th International Photographic Exbition of 'Future' in the Commemoration of Prince Naris Day 2019
     
2561 กันยายน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2561 สิงหาคม   Silver World’s Top 10 Fine Art Photographers 2019 photo contest - One Eyeland - Conceptual
     
2561 มิถุนายน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ The Best Creative Photo โครงการประกวดภาพถ่าย NSP Photo Contest เม็ดข้าวกับเวลา จัดขึ้นโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, Northern Science Park
     
2561 เมษายน   รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ (ภาพถ่ายจากฟิล์มขาว-ดำ) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2561 มีนาคม   Commended & 3rd Commended, Open Travel Category 2018 Sony World Photography Award and 3rd Place of Thailand National Award
     
2560 พฤศจิกายน   รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Tell your story (ประเภทกล้องดิจิตอล) โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaymart 
     
2560 พฤศจิกายน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่าย ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (ภาคเหนือ) โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2560 พฤษภาคม   รางว้ลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2560 เมษายน   รางว้ลชมเชย การประกวดถ่ายภาพ Water Festival 2017 หัวข้อ “มงคลปีใหม่ไทย” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2558 ธันวาคม   รางวัล Best of Show การแข่งขัน Canon Photo Marathon Thailand 2015 (จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัล Best of Theme (Theme 2 ล้านนา สากล)
รางวัล Merit Award Theme (Theme 3 แผ่นดินของเรา)
     
2558 ธันวาคม   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดถ่ายภาพ "สูงวัย ฟิตได้ใจ" ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันเวชศาสตร์ฟื้นฟู
     
2558 พฤศจิกายน   รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015 หัวข้อ "อิสระเสรี ไม่มีหัวข้อ"
     
2558 พฤศจิกายน   รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28, ภายใต้หัวข้อ "ไกลสุดกู่"
     
2558 พฤศจิกายน   รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28, ภายใต้หัวข้อ "ตัด"
     
2558 สิงหาคม   รางว้ลรางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2558 สิงหาคม   รางว้ลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ "ความรักของแม่" กับกิจกรรม All For Mom วันนี้เพื่อแม่ ปี2 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต2015 จังหวัดเชียงใหม่
     
2558 กรกฎาคม   รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015 จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "วิถีไทย ด้านสุขภาพ"
     
2558 พฤษภาคม   1 ใน 10 ภาพสุดท้ายการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ (PICTORIAL)” ครั้งที่ 2 (2558) โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     
2558 มีนาคม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "ให้"
     
2558 มีนาคม   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "THE GREAT CHAPEL"
     
2558 มกราคม   รางวัลขวัญใจสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ "ทิ้งกันไม่ลง"
     
2558 มกราคม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Sony Photo Contest 2014 หัวข้อ "ความงามแห่งเมืองเหนือ THE BEAUTY OF THE NORTH"
     
2557 พฤศจิกายน   รางวัล MERIT AWARD OF THEME CANON PHOTO MARATHON THAILAND 2014 (กรุงเทพมหานคร) หัวข้อ "พิศดาร"
     
2557 พฤศจิกายน   รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014 หัวข้อ "เมืองไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" และ "กรุงเทพมหานครฯ"
     
2557 พฤศจิกายน   เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้าย การประกวดถ่ายภาพ Travel Photography of the Year 2014 หัวข้อ Same Place : Different Perspective โดย Lonely Planet Traveller Thailand
     
2557 กันยายน   รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27, ภายใต้หัวข้อ "คลื่น"
     
2557 มีนาคม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มิตรภาพ
โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
2557 กุมภาพันธ์   รางวัลชมเชย Scene of Choui Fong Photo Contest จ.เชียงราย
     
2556 กันยายน   รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2013 หัวข้อ "วิถีทางแห่งยุคสมัย" จ.เชียงใหม่
     
2556 พฤษภาคม   รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จัดขึ้นโดยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
     
2556 เมษายน   รางวัลที่ 3 โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มช. ร่มแดนช้าง" เพื่อร่วมเตรียมการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
2556 เมษายน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มองเมือง…. ในมุมใหม่" ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหอศิลปวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่
     
2556 มีนาคม   รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน... สังคมไทย โดยกรมทางหลวง
     
2556 มกราคม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่ายเพื่อน....ไม่ทิ้งกัน จัดโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
2555 ธันวาคม   รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย สีสัน วันลอยกระทง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
     
2555 พฤศจิกายน   รางวัล Best of Show การแข่งขัน Canon Photo Marathon Thailand 2012 (จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัล Best of Theme (Theme 1 แบ่งปันสีสันแห่งความสุข)
รางวัล Merit Award of Theme (Theme 3 เก่า เก๋า)
     
2555 พฤศจิกายน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย TOYOTA MOTOR SPORT PHOTO CONTEST
หัวข้อ "สีสัน Toyota motor sport" ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี จังหวัดเชียงใหม่
     
2555 กันยายน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย "ทางเท้า...เล่าเรื่อง" โครงการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง และแนวคิดต่อทางเท้า และสภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนา และไม่พึงปรารถนาของชุมชน จัดโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
     
2555 กันยายน   รางวัล Poppula Vote จากงาน Canon Professional Workshop Photo Contest 2012
หัวข้อ "ธรรมชาติสัมผัสได้" จ.เชียงใหม่
     
2555 พฤษภาคม   รางวัลการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ของเชียงใหม่ (CDA) ประจำปี 2555
     
2555 กุมภาพันธ์   รางวัลชมเชย IPOT (International Photographers On Tour) Marathon Photo Contest จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่
     
2555 กุมภาพันธ์   รางวัลชมเชย หัวข้อ ความสุข....ความผูกพัน มีได้ทุกวันที่ S&P
     
2554 มีนาคม   รางวัล Poppular Vote มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ จัดโดย Canon Thailand
     
2554 กุมภาพันธ์   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
     
2553 ธันวาคม   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่ ร่วมกับ Thailand International Photographers Society
     
2553 เมษายน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปิดไฟให้โลกพัก โครงการประกวดภาพถ่าย WWF Earth Hour 2010
     
2553 กุมภาพันธ์   รางวัลชมเชย วิถีแห่งสันติ ฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ
     
2552 ธันวาคม   รางวัล Merit Award of Theme Canon Photo Marathon Thailand 2009 (จังหวัดเชียงใหม่)
     
2552 ธันวาคม   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
     
2551 พฤศจิกายน   รางวัลชมเชย Identity of Maejo.
     
2551 เมษายน   รางวัล Best of Theme Canon Photo Marathon Thailand 2008 (จังหวัดเชียงใหม่)
     
2551 เมษายน   รางวัลชมเชย ประเวณีปี๋ใหม่เมือง จัดโดย หอศิลปและวัฒนธรรม เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่