ศุภกัลป์ วงศ์คำปัน (ตั้ม)

          รู้จักตัวเองว่าชอบงานออกแบบและถ่ายภาพ ตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากนั้นจได้เลือกเรียนต่อสายออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สถาบันราชมงคลวิทยาเขต พายัพ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกออกแบบนิเทศน์ศิลป์ จากสถาบันราชภัฎ เชียงใหม่ ในปี 2542 ด้วยประสบการณ์ด้านการทำงานออกแบบโฆษณาจากบริษัทต่างๆ สั่งสมประสบการณ์และมุมมองความคิดมาเปิดบริษัท DONOT6_STUDIO Co.,Ltd. ในปี 2546 เน้นรับงานออกแบบเว็บไซต์และถ่ายภาพควบคู่กันไป

          ปัจจุบันนอกเหนือจากการรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์แล้ว ยังรับบริการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา งานถ่ายสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม รีสอร์ท สปา, รับถ่ายภาพแต่งงาน Prewedding ถ่ายภาพบุคคล ถ่าย Beauty, ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ Packshot รองรับการทำงานทั้งใน Studio และนอกสถานที่ นอกเหนือจากนั้นยังรองรับการถ่ายทำ VDO. ในลักษณะ Cinematography ที่เน้นเรื่องราวและคุณภาพของการถ่ายทำ
รางวัลประกวดถ่ายภาพจากสถาบันต่างๆ

2560 พฤศจิกายน รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Tell your story (ประเภทกล้องดิจิตอล) โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaymart 
   
2560 พฤศจิกายน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่าย ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (ภาคเหนือ) โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2560 พฤษภาคม รางว้ลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2560 เมษายน รางว้ลชมเชย การประกวดถ่ายภาพ Water Festival 2017 หัวข้อ “มงคลปีใหม่ไทย” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2558 ธันวาคม รางวัล Best of Show การแข่งขัน Canon Photo Marathon Thailand 2015 (จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัล Best of Theme (Theme 2 ล้านนา สากล)
รางวัล Merit Award Theme (Theme 3 แผ่นดินของเรา)
   
2558 ธันวาคม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดถ่ายภาพ "สูงวัย ฟิตได้ใจ" ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   
2558 พฤศจิกายน รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015 หัวข้อ "อิสระเสรี ไม่มีหัวข้อ"
   
2558 พฤศจิกายน รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28, ภายใต้หัวข้อ "ไกลสุดกู่"
   
2558 พฤศจิกายน รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28, ภายใต้หัวข้อ "ตัด"
   
2558 สิงหาคม รางว้ลรางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2558 สิงหาคม รางว้ลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ "ความรักของแม่" กับกิจกรรม All For Mom วันนี้เพื่อแม่ ปี2 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต2015 จังหวัดเชียงใหม่
   
2558 กรกฎาคม รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015 จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "วิถีไทย ด้านสุขภาพ"
   
2558 พฤษภาคม 1 ใน 10 ภาพสุดท้ายการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ (PICTORIAL)” ครั้งที่ 2 (2558) โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2558 มีนาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "ให้"
   
2558 มีนาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "THE GREAT CHAPEL"
   
2558 มกราคม รางวัลขวัญใจสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ "ทิ้งกันไม่ลง"
   
2558 มกราคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Sony Photo Contest 2014 หัวข้อ "ความงามแห่งเมืองเหนือ THE BEAUTY OF THE NORTH"
   
2557 พฤศจิกายน รางวัล MERIT AWARD OF THEME CANON PHOTO MARATHON THAILAND 2014 (กรุงเทพมหานคร) หัวข้อ "พิศดาร"
   
2557 พฤศจิกายน รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014 หัวข้อ "เมืองไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" และ "กรุงเทพมหานครฯ"
   
2557 พฤศจิกายน เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้าย การประกวดถ่ายภาพ Travel Photography of the Year 2014 หัวข้อ Same Place : Different Perspective โดย Lonely Planet Traveller Thailand
   
2557 กันยายน รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27, ภายใต้หัวข้อ "คลื่น"
   
2557 มีนาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มิตรภาพ
โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
2557 กุมภาพันธ์ รางวัลชมเชย Scene of Choui Fong Photo Contest จ.เชียงราย
   
2556 กันยายน รางว้ลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2013 หัวข้อ "วิถีทางแห่งยุคสมัย" จ.เชียงใหม่
   
2556 พฤษภาคม รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จัดขึ้นโดยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
   
2556 เมษายน รางวัลที่ 3 โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มช. ร่มแดนช้าง" เพื่อร่วมเตรียมการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
2556 เมษายน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มองเมือง…. ในมุมใหม่" ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหอศิลปวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่
   
2556 มีนาคม รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน... สังคมไทย โดยกรมทางหลวง
   
2556 มกราคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่ายเพื่อน....ไม่ทิ้งกัน จัดโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
2555 ธันวาคม รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย สีสัน วันลอยกระทง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
   
2555 พฤศจิกายน รางวัล Best of Show การแข่งขัน Canon Photo Marathon Thailand 2012 (จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัล Best of Theme (Theme 1 แบ่งปันสีสันแห่งความสุข)
รางวัล Merit Award of Theme (Theme 3 เก่า เก๋า)
   
2555 พฤศจิกายน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย TOYOTA MOTOR SPORT PHOTO CONTEST
หัวข้อ "สีสัน Toyota motor sport" ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี จังหวัดเชียงใหม่
   
2555 กันยายน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย "ทางเท้า...เล่าเรื่อง" โครงการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง และแนวคิดต่อทางเท้า และสภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนา และไม่พึงปรารถนาของชุมชน จัดโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
   
2555 กันยายน รางวัล Poppula Vote จากงาน Canon Professional Workshop Photo Contest 2012
หัวข้อ "ธรรมชาติสัมผัสได้" จ.เชียงใหม่
   
2555 พฤษภาคม รางวัลการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ของเชียงใหม่ (CDA) ประจำปี 2555
   
2555 กุมภาพันธ์ รางวัลชมเชย IPOT (International Photographers On Tour) Marathon Photo Contest จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่
   
2555 กุมภาพันธ์ รางวัลชมเชย หัวข้อ ความสุข....ความผูกพัน มีได้ทุกวันที่ S&P
   
2554 มีนาคม รางวัล Poppular Vote มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ จัดโดย Canon Thailand
   
2554 กุมภาพันธ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
   
2553 ธันวาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่ ร่วมกับ Thailand International Photographers Society
   
2553 เมษายน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปิดไฟให้โลกพัก โครงการประกวดภาพถ่าย WWF Earth Hour 2010
   
2553 กุมภาพันธ์ รางวัลชมเชย วิถีแห่งสันติ ฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ
   
2552 ธันวาคม รางวัล Merit Award of Theme Canon Photo Marathon Thailand 2009 (จังหวัดเชียงใหม่)
   
2552 ธันวาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
   
2551 พฤศจิกายน รางวัลชมเชย Identity of Maejo.
   
2551 เมษายน รางวัล Best of Theme Canon Photo Marathon Thailand 2008 (จังหวัดเชียงใหม่)
   
2551 เมษายน รางวัลชมเชย ประเวณีปี๋ใหม่เมือง จัดโดย หอศิลปและวัฒนธรรม เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่