Home All Type ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน
ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน
ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

แบ่งปัน  

งานถ่ายภาพ Packshot ให้กับภูโคลน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เกี่ยวข้องกับความงาม งานชุดนี้วางแผนตั้งแต่เริ่มแรก โดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร การให้ความหมายสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ เราจึง Sketch Idea ลงบนกระดาษก่อน กำหนด Prop ประกอบ และการจัดวางองค์ประกอบ

เริ่มถ่ายจริงการวางแผนไว้ก่อนสำคัญมาก เพราะต้องทำงานกับ Prop ที่เป็นธรรมชาติ เช่นใบไม้ ใบเฟริน ดอกไม้ ต้องคงความสดไว้ให้อยู่ ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการจัดองค์ประกอบ

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613