Home All Type หยุดเผา
หยุดเผา

หยุดเผา หยุดเผา

หยุดเผา

แบ่งปัน  

2555 พฤษภาคม
ตั้งใจทำ AD ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยกันรณรงค์เรื่องของการเผาเศษใบไม้แห้ง เผาป่า ซึ่งเป็นปัญหาหนักมากในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือตอนบน อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนหยุดคิด หยุดการเผา เพราะควันที่ปกคลุมทั่วทั้งเมืองในขณะนี้ มันก็เสมือนปอดเราที่ถูกเผาไปด้วย...

2 เมษายน 2556
ผลงาน "หยุดเผา" ของ DONOT6_STUDIO ได้ถูกคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนิทรรศการ ณ TCDC Bangkok (The Thailand Creative & Design Center Bangkok)

8 พฤษภาคม 2555 งานนี้ไปได้รางวัลการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ของเชียงใหม่ (CDA) ประจำปี 2555 http://www.tcdc.or.th/news.php?act=view&id=283&lang=th
ลองตามไปดูได้ครับ

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613