Home All Type ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย
ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย

ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย
ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย

ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย

แบ่งปัน  

งานถ่ายภาพและรีทัช สำหรับใช้กับเว็บไซต์ เป็นการเตรียมงานที่ยาวนานพอสมควร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน และอยู่กันต่างสถานที่ เริ่มกันตั้งแต่ภูเขาเก็บภาพจากแม่ฮ่องสอนช่วงหน้าหนาว ท้องฟ้าได้มาจากสะเมิง ทุ่งนาและกองฟางสวยๆได้มาจากเมืองแกน ต.แม่แตง ในหน้าฝน ไร่ข้าวโพดเก็บมาจาก อ.ฝาง รถไถนาแบบสามผานถ่ายมาจากภาคกลาง

ส่วนสำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรเซ็ตอัปถ่ายในโกดังโดยกำหนดแสง และระดับของมุมมองให้เป็นทิศทางเดียวกับแสงจริง โดยการจัดถ่ายเกษตรกรทีละคน (มันสำปะหลัง, พืชผักผลไม้, ข้าว, ยางพารา, ข้าวโพด) เพื่อความสะดวกในการควบคุมท่าทาง

เนื่องจากมีการออกแบบแสง มุมมอง และสัดส่วนของภาพไว้ตั้งแต่แรกจึงทำให้งานรีทัชภาพทั้งหมดจึงดูกลมกลืน ภาพรวมที่ได้ดูเป็นองค์ประกอบเดียวกัน...

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613