Home Architecture & Interior Baan Dinso Ratchadammoen
Baan Dinso Ratchadammoen

Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen
Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen Baan Dinso Ratchadammoen

Baan Dinso Ratchadammoen

แบ่งปัน  

ภาพถ่ายโรงแรมบ้านดินสอ ราชดำเนิน ด้วยสถานที่ตั้งอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เราจึงตั้งใจเก็บภาพจากห้องพักมองผ่านออกไปทางนอกหน้าต่างให้เห็นอนุสาวรีย์ได้อย่างสวยงาม

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613