Home Contests & Awards ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย CANON PROFESIONAL PHOTO CONTEST 2015 จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย CANON PROFESIONAL PHOTO CONTEST 2015 จังหวัดเชียงใหม่


ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย CANON PROFESIONAL PHOTO CONTEST 2015 จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งปัน  

2558 กรกฎาคม ภาพชนะการประกวด Canon Profesional Photo Contest 2015 Photo Contest จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "วิถีไทย ด้านสุขภาพ" เป็นงานประกวดถ่ายภาพที่ดูจะพิเศษกว่าทั่วๆไปสักนิด ก็คือภาพที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารอบ เจ้าของภาพทุกคนจะต้องพรีเซ็นต์ภาพของตัวเองให้คณะกรรมการฟัง ถึงแนวความคิดและเทคนิคการบันทึกภาพ ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของงานนี้ก็คือห้ามผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ต้องจบจากหลังกล้องเท่านั้น

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613