Home Contests & Awards ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014
ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2014

แบ่งปัน  

2557 พฤศจิกายน ภาพชนะการประกวด Canon Profesional Photo Contest 2014 Photo Contest หัวข้อ "เมืองไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" และ "กรุงเทพมหานครฯ" เป็นงานประกวดถ่ายภาพที่ดูจะพิเศษกว่าทั่วๆไปสักนิด ก็คือภาพที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารอบ เจ้าของภาพทุกคนจะต้องพรีเซ็นต์ภาพของตัวเองให้คณะกรรมการฟัง ถึงแนวความคิดและเทคนิคการบันทึกภาพ ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของงานนี้ก็คือห้ามผ่านกระบวนการปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ ต้องจบจากหลังกล้องเท่านั้น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.795067953884164.1073741873.292623550795276&type=1

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613