ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2015

2558 พฤศจิกายน ภาพชนะการประกวด Canon Profesional Photo Contest 2015 Photo Contest เป็นงานประกวดถ่ายภ...

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อตัด

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อตัด

2558 พฤศจิกายน โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั...

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อไกลสุดกู่

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อไกลสุดกู่

2558 พฤศจิกายน โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 การประกวดถ่ายภาพทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั...

Kimmik Spread by Pikuniku

Kimmik Spread by Pikuniku

ภาพถ่ายอาหาร เพื่อใช้ประกอบการทำเว็บไซต์และสื่อโฆษณาอื่นๆ เป็นสเปรดสำหรับจิ้ม-ทา ขนมปังเพื่อเพิ่มรสช...

รางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ หลงรัก…วิถีไทย

รางวัลชมเชย ประกวดถ่ายภาพ หลงรัก…วิถีไทย

2558 สิงหาคม รางวัลชมเชย “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดถ่ายภาพ  All For Mom วันนี้เพื่อแม่ ปี2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดถ่ายภาพ All For Mom วันนี้เพื่อแม่ ปี2

2558 สิงหาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย "ความรักของแม่" กับกิจกรรม All For Mom วันนี้เพื่อแม...

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย CANON PROFESIONAL PHOTO CONTEST 2015 จังหวัดเชียงใหม่

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย CANON PROFESIONAL PHOTO CONTEST 2015 จังหวัดเชียงใหม่

2558 กรกฎาคม ภาพชนะการประกวด Canon Profesional Photo Contest 2015 Photo Contest จังหวัดเชียงใหม่ หัว...

1 ใน 10 ภาพสุดท้ายการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ (Pictorial)” ครั้งที่ 2 (2558)

1 ใน 10 ภาพสุดท้ายการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ (Pictorial)” ครั้งที่ 2 (2558)

2558 พฤษภาคม 1 ใน 10 ภาพสุดท้ายการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ (Pictorial)” ครั้งที่ 2 (2558) ชิงร...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ

2558 มีนาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "ให้" จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล htt...

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพ

2558 มีนาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดถ่ายภาพ "The Great Chapel" โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่...

รางวัลขวัญใจสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกวดถ่ายภาพ ทิ้งกันไม่ลง

รางวัลขวัญใจสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกวดถ่ายภาพ ทิ้งกันไม่ลง

2558 มกราคม รางวัลขวัญใจสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ "ทิ้งกันไ...

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613 Page , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10