รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มิตรภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มิตรภาพ

2557 มีนาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มิตรภาพ โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย...

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

งานถ่ายภาพ Packshot ให้กับภูโคลน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เกี่ยวข้องกับความงาม งานชุดนี้วางแผนตั้งแ...

รางวัลชมเชย Scene of Choui Fong Photo Contest จ.เชียงราย

รางวัลชมเชย Scene of Choui Fong Photo Contest จ.เชียงราย

2557 กุมภาพันธ์ ประกวดภาพถ่ายในโครงการ Scene of Choui Fong Photo Contest ไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย htt...

Madi Kombucha

Madi Kombucha

งานถ่าย Kombucha ที่ชื่อว่า Madi เพื่อการนำภาพถ่ายไปใช้งานผลิตสื่อต่างๆ ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้สื่อถึ...

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2013

ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2013

2556 กันยายน ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Canon Profesional Photo Contest 2013 หัวข้อ "วิถีทางแห่งยุคสมั...

Touch The New Era

Touch The New Era

Concept: Touch The New Era Client: Chi Chang The Multimedia Experience Store Creative Director: Su...

รางวัลชมเชย พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์

รางวัลชมเชย พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์

2556 พฤษภาคม รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า ...

รางวัลที่ 3 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มช. ร่มแดนช้าง”

รางวัลที่ 3 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มช. ร่มแดนช้าง”

2556 เมษายน รางวัลที่ 3 โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มช. ร่มแดนช้าง" เพื่อร่วมเตรียมการเฉลิมฉลอง เน...

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มองเมือง…. ในมุมใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มองเมือง…. ในมุมใหม่

2556 เมษายน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มองเมือง…. ในมุมใหม่" ร่วมกับ คณะ...

หยุดเผา

หยุดเผา

2555 พฤษภาคม ตั้งใจทำ AD ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยกันรณรงค์เรื่องของการเผาเศษใบไม้แห้ง เผาป่า ซึ่งเป็นป...

รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน... สังคมไทย

รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน... สังคมไทย

2556 มีนาคม รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน... สังคมไทย โดยกรมทางหลวง...

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613 Page , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10