HACHI BEE VANOM

HACHI BEE VANOM

ภาพถ่ายเพื่อใช้สำหรับงาน Advertising ของ HACHI BEE VANOM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Serum และ Lotion ...

Honey Vinegar

Honey Vinegar

ภาพถ่าย HONEY VINEGAR น้ำสัมสายชูหมักจากน้ำผึ้ง เพื่อใช้ประกอบการโฆษณา ด้วย Concept สดชื่อ ธรรมชาติ ...

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

ผลิตภัณฑ์ ภูโคลน

งานถ่ายภาพ Packshot ให้กับภูโคลน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เกี่ยวข้องกับความงาม งานชุดนี้วางแผนตั้งแ...

Madi Kombucha

Madi Kombucha

งานถ่าย Kombucha ที่ชื่อว่า Madi เพื่อการนำภาพถ่ายไปใช้งานผลิตสื่อต่างๆ ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้สื่อถึ...

Touch The New Era

Touch The New Era

Concept: Touch The New Era Client: Chi Chang The Multimedia Experience Store Creative Director: Su...

ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย

ถ่ายภาพและรีทัช เกษตรกรไทย

งานถ่ายภาพและรีทัช สำหรับใช้กับเว็บไซต์ เป็นการเตรียมงานที่ยาวนานพอสมควร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรท...

Body Fit, Beauty Photography

Body Fit, Beauty Photography

ถ่ายภาพแนวบิวตี้ให้กับ Body Fit สถาบันดูแลเรื่องความงาม งานนี้ทางทีมงานยกเครื่องไม้เครื่องมือไปเซ็ตอ...

Jewelry Photography

Jewelry Photography

งานถ่ายจิวเวลรี่ที่เซ็ตอัปถ่ายในลักษณะงาน Fine Art เน้นความเรียบง่ายและแสงเงาที่คอนทราส...

เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย

เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย

ภาพส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพเบียร์สิงห์ คอนเซ็บเบียร์สัญชาติไทย หยดฟองเบียร์ลงบนแผ่นไม้เป็นรูป...

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613 Page , 1 , 2